Ögonhälsoundersökning

Visste du att så många som 500 000 personer i Sverige bär på någon av de stora ögonsjukdomarna åldersförändringar i gula fläcken, glaukom (grön starr) eller diabetesretinopati? Med vår Ögonhälsoundersökning kan man hitta spår av dessa ofta ärftliga ögonsjukdomar. Ju tidigare man hittar dessa ögonsjukdomar desto bättre är behandlingsmöjligheten.

Vi utför även en ordentlig ögonhälsoundersökning innefattandes tryckmätning, synfältsmätning samt fotografering av ögonbotten. Därefter bedöms resultatet av en ögonläkare.

Det allra bästa är om sjukdomarna upptäcks innan man själv upplever några symtom. Vid misstänkt ögonsjukdom remitterar vi till ögonläkaren.

För den som drabbas av grå starr hjälper vi till med att hitta rätt klinik.

Behöver du körkortsintyg? Kontakta oss, vi utför bl.a undersökningar till körkortsintyg.

Nyckelord för oss!