Hur har du det med dina synintryck?

Solnedgången den solnedgången ... nu pratar vi synintryck på långt håll, men tar du fotografier är det synen på nära håll du säkert vill uppleva på bästa sätt.   

Ser du förresten så bra som du vill se? Huvudvärk kan bero på att du inte har rätt glas i dina bågar eller rätt kontaktlinser. 

Vi har både lång och gedigen erfarenhet kring syn- och ögonundersökningar, vilket gör att du kan känna dig trygg i våra händer. Vi skräddarsyr glas för just dina ögon.

Välkommen till oss på en synundersökning!