Bidrag för glasögon och kontaktlinser för barn och ungdomar mellan 0-19 år

Från och med den 1 mars 2016 lämnas ett bidrag på minst 800 kronor för kostnader för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 0-19 år. Kunden betalar fullt pris för glasögonen eller kontaktlinserna hos optikern, och ansöker om bidraget i efterhand.

Vad krävs för att få bidraget?

För att få bidrag för glasögon eller kontaktlinser krävs ett aktuellt recept från en ögonläkare, ortoptist eller optiker. Kunden betalar för sina glasögon eller kontaktlinser och sparar kvittot. På kvittot måste det tydligt framgå om det är för kontaktlinser eller glasögon, och vid köp av glasögon ska också kostnader för glas, bågar, eventuell antireflexbehandling eller annan behandling specificeras. 

Ansökningsblankett för bidrag för glasögon och kontaktlinser finns tillgänglig på 1177.se där denna blankett ska fyllas i och skickas tillsammans med recept och kvitto till Region Skåne.

Frågor om bidraget för glasögon och kontaktlinser?

Det finns ett supportcenter där man kan få mer information om bidraget för glasögon och kontaktlinser. Telefonnumret är 040 - 62 39 000, välj knappval 3 för "faktura, raindance, bidrag till glasögon och kontaktlinser samt övriga ekonomifrågor". Telefonen öppen 08:00 - 16:00 på vardagar.

Förändras andra bidrag för glasögon och kontaktlinser?

Övriga bidrag för glasögon och kontaktlinser hanteras tills vidare som tidigare. Det betyder att för övriga bidrag är det optikern som fakturerar Region Skåne för det bidrag som gives.

-----------------------

Region Skåne

Nyckelord för oss!