GLASÖGON FÖR SÄKRARE KÖRNING - FUNGERAR DET?

När vår glasleverantör presenterade sina nyheter, reagerade vi speciellt för deras ”Rodenstock Road” – glasögon för säkrare körning. ”Vad är det? Hur fungerar de? Hjälper de?”

Trafiken är som bekant snabbare och tätare än någonsin. Det ställer stora krav på framförallt vårt seende och vår reaktionsförmåga för att undvika tragiska olyckor. Vi vet, genom våra dagliga diskussioner med våra kunder, att många upplever en stor osäkerhet vid körning, både under dagen, men framförallt under skymning och i mörker. Och en stor del av trafikolyckorna kan kopplas till synen. Seendet påverkar allt, ifrån avståndsbedömning till reaktionstiden, starkt. Därför blev vi mycket nyfikna på dessa glas.

Sedan några år tillbaka har vi haft stor framgång med vår unika DNEye-skanner och hur bra synskärpa och mörkerseende den kan åstadkomma, i glasögonen, så vad skall vi med Rodenstock Road glasen till? DNEye-skannern åstadkommer bästa möjliga synskärpa, individuellt för varje kund och öga, i både dagsljus och i skymning. Mätningen från skannern slipas sedan in i glasen för bästa möjliga synskärpa. Rodenstock Road-glasen ser istället till att filtrera och reflektera olika delar av ljuset för att öka kontrastseendet och minska bländningen. De har en svag filterfärg och en lite annorlunda ytbehandling för att åstadkomma detta. Glasen är dessutom uppbyggda på ett lite annorlunda sätt i sin slipning, för att öka reaktionstiden när man flyttar blicken till olika avstånd och olika riktningar. Det är skillnaden!

Rodenstock Road och DNEye-tekniken är därför den perfekta lösningen för körning i trafiken och ger oss ytterligare en möjlighet att leverera unikt skarpa och bra glas för körning i trafiken. För oss, som redan har en av de ca 30 st DNEye skannrarna som finns i Sverige, är detta ett perfekt komplement! 

Rodenstock Road finns och fungerar för alla åldersgrupper, både som enstyrkeglas och progressiva. Och självklart kan man använda glasögonen hela dagen, inte bara vid bilkörning. Så du behöver inte köpa två par glasögon om du är intresserad av Rodenstock Road.

Nyckelord för oss!